гр. Варна 9000 бул. Съборни 46
Тел: +359 886 399 060

e-mail:
гр. Добрич
Околовръстен път Добротица
Тел: 058/603144; 0887/358835; 0885/878552
Кланица за Водоплаващи птици
къде точно


Скъпи клиенти и бизнес партньори,

Благодарим Ви за проявения интерес към нас и нашата интернет страница.Тя е създадена с цел максимално да улесни контактите ни с Вас.
 

„Агропласмент 92-В“ АД е дружество с предмет на дейност - отглеждане, угояване и клане на водоплаващи птици, производство на угоен дроб и месо от патици – мюлари. Продукцията ни се реализира успешно във Франция, Белгия, Испания, както и на българския пазар. Лицензният номер на кланицата, с който дружеството е одобрено за осъществяване на търговска дейност в целия Европейски съюз, е BG 0802069.

Поставили сме си амбициозни задачи:
• Да предлагаме на пазара продукти от водоплаващи птици с постоянно високо качество и гарантирана безопасност;
• Непрекъснато да усъвършенстваме професионализма в работата си;
• Да бъдем коректни с нашите клиенти и доставчици;
• Да сме силно динамични и иновативни;
Стремим се към партньорство за взаимен успех.


С уважение: Михаил Михайлов Изпълнителен Директор
 
Powered by
catalog.bgcatalog.bg point.bg etel.bg